NPRCZ

     Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł dla Szkoły Podstawowej i 3750 zł dla Przedszkola. Otrzymane środki finansowe, zgodnie z celem programu, zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

     Zgodnie z zaleceniami programowymi Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. biblioteka szkolna umożliwia czytelnikom wypożyczanie książek w czerwcu na okres wakacji. W tym celu należy zwrócić do biblioteki wcześniej wypożyczone lektury i inne książki, najpóźniej do 20 czerwca, aby móc wypożyczyć książki na wakacje.