Program profilaktyczny „ANTYMINA – NIE DAJ SIĘ WYSTEROWAĆ NA MINĘ ...    W dniu 08.05.2024r. wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży i zagrożeniom jakie niosą ze sobą różne używki, w tym dopalacze i inne narkotyki uczniowie naszej szkoły z klas 6-8 wzięli udział w programie profilaktyki uzależnień "Antymina", który zyskał również uznanie Ministerstwa Sprawiedliwości.
     Jest on projektem stworzonym przez Mirosława Kolczyka – raper „Kolah” . Nie była to tylko "pogadanka" i teoretyczna wiedza z podręczników, lecz czytelnie opisane mechanizmy, opowiedziane na podstawie historii prawdziwych ludzi. Zagrożenia oraz fakty na temat popularnych dziś używek przedstawione były w sposób atrakcyjny i ciekawy. Również muzycznie "Antymina" prezentuje wysoki poziom, o czym świadczą zaproszenia na festiwale i koncerty. W ostatnim czasie autorzy programu byli zaproszeni do udziału w programie telewizyjnym TVP 1 „Ocaleni”.