W dniach 14, 15, 16 maja 2024 r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego są to dla uczniów klas I - VII dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tych dniach opiekę świetlicową w godzinach od 6.30 do 17.00 dla zgłoszonych u wychowawców uczniów.