balloons 1786430 1280W dniach 24.06.-28.06.2024 r w Zespole Szkół w Jasionce będzie zorganizowana półkolonia dla dzieci z klas I-III. Koszt półkolonii to 200 zł od dziecka (łącznie z wyżywieniem: śniadanie i obiad).

Zasady rekrutacji:

  • Złożenie wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego karty uczestnika + dokonanie wpłaty (gotówką) w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 - 15.00 (liczy się kolejność dokonania wpłaty i złożenia dokumentów, nie dopuszcza się składania kart „hurtowo”, z wyjątkiem rodzeństwa uczęszczającego do klas I - III).
  • W przypadku braku wolnych miejsc, pozostałe chętne dzieci wpisujemy na listę rezerwową (mogą one zostać zakwalifikowane na półkolonię tylko w momencie rezygnacji zapisanego wcześniej innego uczestnika).
  • Termin rozpoczęcia zapisów na półkolonię ustala się od poniedziałku 27.05.2024r. do 7.06.2024r. lub do momentu wykorzystanialimitu miejsc – 60 miejsc.

W programie półkolonii między innymi:

  • wyjazd do Sali zabaw „Kolorado”
  • animacje z AnimowAni
  • nauka języka angielskiego w zabawie
  • warsztaty Edukido
  • wycieczka do Medynii Głogowskiej
  • wyjazd do kina Zorza
  • wyjście do OSP Jasionka

Karta kwalifikacyjna na półkolonię

Regulamin