5 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Jest ona niezbędna każdemu, kto ukończył 10 rok życia i kieruje rowerem.Dokument ten obowiązuje do ukończenia 18 lat.
Uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny, na lekcjach techniki przygotowywali się do uzyskania tego dokumentu. Zdobywali odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.
Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i jeszcze przed wakacjami otrzymają swoje pierwsze „prawo jazdy”.