Ekologia, Ekologiczny, Serce, Zielony     Braliśmy udział w tegorocznej IV edycji ogólnopolskiego projektu EKOSZKOŁA, który realizowany był przez cały rok szkolny 2023/2024 przez uczniów i nauczycieli. Honorowy patronat nad projektem sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe.

     Po ocenie EkoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu nasza placówka, która zrealizowała zadania projektowe uzyskała tytuł EKOSZKOŁA 2024

     Bardzo mocno angażując się w zaplanowane ekologiczne działania Pani Krystyna Łania i Pani Marta Kulig uzyskały tytuł Promotora Ekologii 2024.