Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie    W dniu 3 lipca 2024 roku (środa) w godzinach 10.00-13.00 będą wydawane zaświadczenia z Egzaminu Ósmoklasisty. Każdy uczeń po odbiór zaświadczenia musi zgłosić się osobiście.