W dniu 6 października 2010 roku przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyli w X Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze.

W Pielgrzymce uczestniczyło ponad 20 tys. uczniów z Rodziny Szkół im. Jana Pawła II z Polski i Litwy. Tegoroczne spotkanie u Tronu Matki Bożej Królowej Polski  upływało pod znakiem papieskiego krzyża i było okazją do przypomnienia o szczególnym znaczeniu tego symbolu naszej wiary. Młodym w modlitwie towarzyszył krzyż, który Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej wielkopiątkowej drogi krzyżowej. Ogromną radością jest fakt, iż nasza szkoła była jedną z 500 szkół uczestniczących w tej Pielgrzymce.

Z okazji swej dziesiątej pielgrzymki jako wotum wdzięczności uczniowie i wychowawcy uczestniczący w pielgrzymce złożyli kielich liturgiczny ozdobiony postaciami: Jana Pawła II, Karoliny Kózkówny – patronki ruchu czystych serc, Stanisława Kostki – opiekuna młodzieży i Królowej Jadwigi – patronki oświaty. Spotkanie było szczególną okazją także do modlitwy o rychłą beatyfikację Papieża z Polski i stanowiło przygotowanie do obchodów X Dnia Papieskiego. W Polsce i na świecie jest już ponad 1150 placówek oświatowych, których patronem jest Jan Paweł II.

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Henryk Tomasik.

 

W pielgrzymce uczestniczyli następujący uczniowie:

Joanna Ślęzak i Aleksandra Gołojuch uczennice klasy III A Gimnazjum / Asysta Pocztu Sztandarowego/ oraz Jakub Mach uczeń kasy III B Gimnazjum /Chorąży Pocztu Sztandarowego/

Uczniowie pielgrzymowali pod opieką księdza wikariusza Wincentego Kolbusza i wicedyrektora szkoły Katarzyny Słuja.