Dnia 12 października 2010 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jasionce obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły.
Na tę uroczystość przybyli goście honorowi: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Kazimierz Górny - Ordynariusz Diecezji Rzeszowskie; ks. dr Ireneusz Folcik - dziekan Dekanatu Rzeszów Północ; ks. Michał Leśniara - proboszcz tutejszej parafii; ks. Wiesław Matyskiewicz - sekretarz biskupa; ks. Roman Gawron - obecnie proboszcz w parafii Bzianka; Poseł na Sejm RP Jan Tomaka; Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz; Wójt Gminy Trzebownisko Józef Fedan; Kierownik Zespołu Oświatowego Anna Woźny; dyrektorzy szkół z terenu gminy, a także nauczyciele,  pracownicy szkoły, rodzice, mieszkańcy, absolwenci, uczniowie  i sponsorzy. Obchody rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Kościele Parafialnym w Jasionce uroczystą Mszą Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza Górnego. Głównym punktem uroczystości było posadzenie Wadowickiego Dębu Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, na którym widnieje napis: "Dąb ten niech będzie świadkiem i symbolem pielęgnowania oraz propagowania przez społeczność szkolną wartości wynikających z nauczania naszego największego rodaka Jana Pawła II". Następnym punktem było wysłuchanie montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów oraz obejrzenie prezentacji multimedialnej, które przybliżyły życie i działalność Papieża - Polaka.

Podczas uroczystości wystąpił zespół "Jasiołczanie".