W dniu 4 października 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół w Jasionce im. Jana Pawła II włączyli się do marszobiegu w ramach obchodów Światowego Dnia Marszu inicjowanego przez  Międzynarodową Federację Sportu dla Wszystkich –TAFISA oraz Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie.

Celem tej akcji jest walką z otyłością i propagowanie aktywnego spędzania czasu.

W marszobiegu uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale również  Wójt Gminy Trzebownisko  p. Józef  Fedan, który objął honorowy patronat , Sołtys wsi Jasionka p. Stanisław Babiarz, Komendant Policji w Trzebownisku p. Zbigniew Kocój,  Komendant Straży Gminnej w Trzebownisku p. Lesław Chmiel, Przewodniczący Rady Rodziców p. Jacek Szostek, Grono Pedagogiczne z Dyrekcją na czele.

Trasa marszobiegu przebiegała ulicami Jasionki – około 3 km. Wszyscy uczestnicy wrócili  do szkoły zadowoleni i pełni sił do dalszej nauki i pracy.

Mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły dzięki tej inicjatywie będą aktywnie spędzać swój wolny czas, a organizacja marszobiegu  na stałe wpisze się w Kalendarz Imprez Szkolnych Zespołu Szkól w Jasionce im. Jana Pawła II.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce
          im. Jana Pawła II
          Nina Kitlińska