W dniu 10 października 2013 roku przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym  uczestniczyli w XIII Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze.W pielgrzymce uczestniczyło około 20 tys. uczniów z 500 szkół. Tegoroczna pielgrzymka połączona była z dziękczynieniem za 15 lat działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczniowie, wychowawcy i nauczyciele zgromadzili się pod szczytem Jasnej Góry na polowej mszy świętej pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika. W kazaniu duszpasterz Rodziny Szkół podkreślił, że od błogosławionego papieża musimy się uczyć całkowitego zawierzenia Bogu i Maryi, poprzez wierność Chrystusowi i Kościołowi. Wzywał też do słuchania Boga przez czytanie Pisma Świętego i dziękczynienie przez udział w niedzielnej mszy św. Podczas Eucharystii młodzież otrzymała relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II przekazał ks. Jan Kabziński, prezes Centrum "Nie lękajcie się". Zostaną umieszczone w radomskim seminarium, następnie peregrynować będą po parafiach, na terenie których znajdują się szkoły noszące imię papieża. Na zakończenie mszy św. nastąpiło odczytanie Aktu Zawierzenia Matce Bożej oraz listu do Ojca Świętego Franciszka.