ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Zapisów dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024
można dokonywać w terminie od 1 marca do 21 marca 2023 r
w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W JASIONCE - ROK SZKOLNY 2023/2024

Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart
oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.

Rodzic w terminie od 7 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany 
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

 
 

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zapisu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024
można dokonać w terminie od 1 marca do 17 marca 2023 r
w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) 
 
 
Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart
oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.
Przy zapisie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej rodzice, którzy nie są zameldowani w Jasionce, ale mieszkają w Jasionce muszą złożyć oświadczenie o zamieszkaniu pod danym adresem w Jasionce.
 
Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej muszą wypełnić wniosek:
 
Rodzic w terminie od 5 do 12 kwietnia 2023 r. jest zobowiązany 
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej  
w postaci pisemnego oświadczenia:
 
 
Przy składaniu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej prosimy o złożenie zdjęcia do legitymacji szkolnej