ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Zapisów dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 
można dokonywać w terminie od 1 marca do 19 marca 2021 r
w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W JASIONCE - ROK SZKOLNY 2021/2022

Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart
oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.

 

Rodzic w terminie od 6 do 8 kwietnia 2021 r. jest zobowiązany 
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 

ZAPISY
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zapisu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022
można dokonać w terminie od 5 marca do 19 marca 2021 r
w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00) 
 
 
Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart
oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.
 
Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej muszą wypełnić wniosek:
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
 
 
 
Rodzic w terminie do 31 marca 2021 r. jest zobowiązany 
potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej  
w postaci pisemnego oświadczenia:
 
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I