W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do IX edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.


       Hasło obecnej edycji: „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”.

  Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Szczegóły można znaleźć na stronie organizatora tutaj.