7.30 - 8.30 Rozpoczęcie zajęć.
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci przy wspomagającym udziale nauczyciela (zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne).
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe.
8.30 – 9.00 Realizacja zadań kształtujących czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne poprzez przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
Estetyczne spożywanie posiłku.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań dydaktycznych z całą grupą, stymulowanie i wspomaganie rozwoju dziecka zgodne z podstawą programową.
10.00 – 10.50 Spacery, wycieczki, obserwacja przyrody i zjawisk atmosferycznych.
Zabawy dowolne i zorganizowane na placu przedszkolnym, ćwiczenia i zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
10.50 – 11.15 Prace porządkowe. Obiad: I danie – zupa
11.15 – 12.00 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
12.00 – 12.30 Obiad – II danie.
Mycie zębów.
12.30 – 13.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy integracyjne z całą grupą.
13.30 – 16.00 Dowolne zabawy dzieci w sali lub na placu przedszkolnym, zabawy integracyjne, ruchowe, gry i układanki stolikowe.