8.00 – 8.30 Rozpoczęcie zajęć.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia poranne.
8.30 – 9.00 Realizacja zadań kształtujących czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne poprzez przygotowanie do śniadania.
Śniadanie.
9.00 – 10.00 Realizacja zadań dydaktycznych z całą grupą.
10.00 – 10.40 Spacery, zabawy dowolne i zorganizowane na placu przedszkolnym, ćwiczenia i zabawy ruchowe kształtujące sprawność fizyczną.
10.40 – 11.10 Realizacja zadań kształtujących czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne poprzez przygotowanie do obiadu oraz I danie obiadowe - zupa.
Mycie zębów.
11.10 – 12.00 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
12.00 – 12.30 Obiad – II danie.
12.30 – 13.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
Zabawy integracyjne z całą grupą.
13.00 – 15.00 Dowolne zabawy dzieci w sali lub na placu przedszkolnym, zabawy integracyjne, ruchowe, gry i układanki stolikowe.