Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce informuje, że rekrutacja do Przedszkola w Jasionce odbędzie się w dniach od 1 do 18 marca 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem NR 794/2021 Wójta Gminy Trzebownisko z dnia 11 stycznia 2021 r. w sekretariacie Zespołu Szkół (w godz. od 7.00 do 15.00):
 
 
Prosimy rodziców o dokładne wypełnianie kart oraz dołączenie kserokopii aktu urodzenia dziecka.

Rodzic w terminie od 6 do 8 kwietnia 2022 r. jest zobowiązany potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia:

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA