Czas trwania lekcji   Czas trwania przerw
    0. 745 – 800 – 15’
1. 800 – 845   1. 845 – 855 - 10’
2. 855 – 940   2. 940 – 950 - 10’
3. 950 – 1035                3. 1035 – 1050 - 15’
4. 1050 – 1135   4. 1135 – 1155 - 20’
5. 1155 – 1240   5. 1240 - 1300 - 20’
6. 1300 – 1345   6. 1345 – 1355 - 10’
7. 1355 – 1440   7. 1440 – 1450 - 10’