Cennik obiadów szkolnych

Cena obiadu - 6 zł

I danie - zupa  - 2 zł

II danie - 4 zł

 

Nieobecność ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić do sekretariatu szkoły do godz. 8.00 pod nr tel. 780 281 825.

Jeżeli nieobecność dziecka nie zostanie zgłoszona, nie ma możliwości odpisu za obiad w następnym miesiącu.

Wpłaty za żywienie dokonuje się do 8-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy.

 

Numer rachunku bankowego Zespołu Szkół w Jasionce:
49 9191 0000 2001 0008 5007 0002

Prosimy o terminowe wpłaty.