HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE

I danie - ZUPA

10.20 – uczniowie klas Ia, Ib, Ic szkoły podstawowej 

10.35 – pozostali uczniowie ze szkoły podstawowej 

 

II DANIE
11.25 – uczniowie klas Ia, Ib, Ic

11.35 – uczniowie klas II-IV

12.35 – uczniowie klas V-VIII